Het VSC geprofileerd

Dynamische kwaliteitsschool

 
RTL/Dronkers rapportcijfer 2016:
mavo 8,8 havo 9,7 vwo 9,2
Cultureel
Sterke moderne talen
Tweetalig VWO
Aanmelden schooljaar 2017-2018

Praktisch

Roosters

SOMToday

Inloggegevens zijn hoofdlettergevoelig
Webmail
Schoolgids

Profielkeuzesite havo 3 en vwo 3

Voorlichting nieuwe vakken in de 2e fase
Vakanties
Overgangsnormen
PTA's 2016-2017
Examenreglement 2016-2017
Film over het tweetalig VWO
Film met informatie voor ouders
Rondleiding door het gebouw
GSF Magazine 2015
CB Help

foto-impressies

VSC: excellent

 

 

De Nieuwe schoolgids is uit

 
 

 
 

Onze nieuwe rector: Marcel van Dijk

 
 

 

 

 

 

 

Nieuws

Agenda

Komende evenementen

21 oktober 2016 Herfstvakantie
21 oktober 2016 Internationale stage 5 tvwo
24 oktober 2016 Activiteitenvrije week bovenbouw
25 oktober 2016 Activiteitenvrije week bovenbouw