Het VSC geprofileerd

Dynamische kwaliteitsschool

 
RTL/Dronkers rapportcijfer 2016:
mavo 8,8 havo 9,7 vwo 9,2
Cultureel
Sterke moderne talen
Tweetalig VWO
Aanmelden schooljaar 2017-2018

Praktisch

Roosters

SOMToday

Inloggegevens zijn hoofdlettergevoelig
Webmail
Schoolgids

Profielkeuzesite havo 3 en vwo 3

Voorlichting nieuwe vakken in de 2e fase
Vakanties
Overgangsnormen
PTA's 2016-2017
Examenreglement 2016-2017
Film over het tweetalig VWO
Film met informatie voor ouders
Rondleiding door het gebouw
GSF Magazine 2015
CB Help

foto-impressies

VSC: excellent

 

 

13 januari: Open Huis
23 januari: Voorlichting TVWO

 
 

 
 

De Nieuwe schoolgids is uit

 

 

 

 

 

Nieuws

Agenda

Komende evenementen

06 december 2016 Ouderavond Succestraining (op uitnodiging)
12 december 2016 docentencontactavond havo 4,5 en vwo 4,5,6
14 december 2016 Open Podium
20 december 2016 Uitreiking Cambridge Certificaten